Privacyverklaring

Ik ben mij er van bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laat ik jou weten welke gegevens er verzameld worden en met welk doel. Zo begrijp je precies hoe ik werk.

Persoonsgegevens verwerken

Anna VoetreflexPlus Therapie verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Bij klachtgerichte behandelingen verwerkt Anna VoetreflexPlus Therapie gegevens die nodig zijn voor je behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.


Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zijn:

 • Medische gegevens;

 • Leef- en voedingsstijl;

 • Evaluatie en ontwikkelingen;

 • Indien nodig in overleg: onderzoeken en contact met andere behandelaars.


Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om je toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarvoor zijn deze gegevens nodig?

Anna VoetreflexPlus Therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de factuur volgens de normen van de zorgverzekeringen op te kunnen maken;

 • Het emailadres wordt enkel gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject en/of indien je toestemming hebt gegeven om nieuws van Anna VoetreflexPlus Therapie via de mail te ontvangen;

 • Ik gebruik een telefoonnummer om een herinnering te sturen voor de afspraak, wanneer je onverhoopt niet naar een afspraak komt, ik de afspraak moet annuleren of volgens afspraak;

 • De medische gegevens heb ik nodig om een behandeltraject op te kunnen stellen en (relatieve) contra-indicaties te kunnen herkennen;

 • De leef- en voedingsstijl kunnen van invloed zijn op de aanwezige klachten, om een compleet beeld van een cliënt te krijgen vraag ik hier ook naar;

 • Om de juiste behandelingen aan te blijven bieden evalueer ik de voortgang van de therapie;

 • Pas na toestemming mag ik gegevens opvragen bij andere behandelaars. De uitkomst hiervan leg ik vast in het cliëntendossier.

Bewaartermijn van de gegevens

Anna VoetreflexPlus Therapie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Delen met anderen

Anna VoetreflexPlus Therapie deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Anna VoetreflexPlus Therapie gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@annavoetreflexplus.nl. Anna VoetreflexPlus Therapie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Anna VoetreflexPlus Therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Anna VoetreflexPlus Therapie werkt meteen papieren cliëntendossier en deze worden in een afgesloten kast bewaard.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annavoetreflexplus.nl

Contactformulier website

Het contactformulier op mijn website www.annavoetreflexplus.nl is beveiligd. Uw naam, e-mail adres en telefoonnummer gebruik ik om contact met u op te nemen.

Contactgegevens

Wanneer je contact wilt opnemen met Anna VoetreflexPlus Therapie, kun je mij als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: Adelaarslaan 49
Postcode en plaats: 7331GA
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 63255375
Telefoonnummer: 0619853540
Emailadres: info@annavoetreflexplus.nl

In de praktijk

Tijdens de eerste afspraak informeer ik cliënten mondeling over de dossier plicht. Deze privacyverklaring zit als bijlagen in het cliënt dossier. Bij het akkoord gaan met de privacyverklaring en het vastleggen van de gegevens, vraag ik de cliënt een handtekening te zetten voor akkoord met de privacyverklaring.